Sunday , April 21 2024

Y Học Cổ Truyền

Bộ Y tế ban hành danh mục 93 thuốc có ít nhất 3 hãng trong nước sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn EU-GMP

Thông tư 03/2024/TT-BYT quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, ban hành và công bố danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí …

Read More »