Tuesday , April 23 2024

Dinh Dưỡng Người Cao Tuổi

Thủ tướng: Lạng Sơn sẽ có bước phát triển mới, mang tính đột phá, phát triển nhanh, bền vững

Đến 2030, Lạng Sơn trở thành một trong các cực tăng trưởng Tại hội nghị, tỉnh Lạng Sơn công bố nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết …

Read More »