Wednesday , May 22 2024

‘Báo chí cách mạng Việt Nam thực sự là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước’

Sáng 17/3, Hội Báo toàn quốc 2023 chính thức khai mạc với chủ đề “Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Văn hóa – Sáng tạo” tại Bảo tàng Hà Nội. Hội Báo toàn quốc 2023 do Hội Nhà báo Việt Nam, UBND TP. Hà Nội đồng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Hoạt động giàu ý nghĩa chính trị xã hội và văn hoá, giàu chất trí tuệ

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài phát biểu khai mạc Hội Báo toàn quốc 2023 quan trọng.

Mở đầu bài phát biểu, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: “Báo chí cách mạng Việt Nam thực sự là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước, luôn gắn bó, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta”.

'Báo chí cách mạng Việt Nam thực sự là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước' - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2023.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Báo toàn quốc năm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, dù là hoạt động thường niên trong những dịp mùa xuân mới nhưng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá đây là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và là sự kiện lớn của giới báo chí cả nước. Là hoạt động giàu ý nghĩa chính trị xã hội và văn hoá, giàu chất trí tuệ, làm sinh động phong phú thêm đời sống báo chí, là dịp để biểu dương lực lượng báo chí cách mạng, tạo không khí thi đua giữa các cơ quan báo chí, các cấp Hội nhà báo và những người làm báo cả nước, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động của báo chí.

“Với chủ đề “Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Văn hóa – Sáng tạo”, Hội Báo toàn quốc năm nay là hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện lớn diễn ra trong năm, thông qua đó, nêu bật những thành tích to lớn, sự phát triển mạnh mẽ của Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây cũng là hoạt động quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước; là dịp để những người làm báo, cơ quan báo chí gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm báo, công nghệ làm báo mới, đồng thời tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

'Báo chí cách mạng Việt Nam thực sự là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước' - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Hội Báo toàn quốc 2023.

Để xứng đáng với vai trò, sứ mệnh vẻ vang của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí, những người làm báo cần tiếp tục quán triệt sâu sắc văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng; các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tập trung với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động đồng bộ, hiệu quả.

Bên cạnh đó là cần quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quy hoạch, quản lý phát triển báo chí, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí và đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

'Báo chí cách mạng Việt Nam thực sự là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước' - Ảnh 3.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Lê Quốc Minh thăm gian trưng bày của Báo Sức khỏe và Đời sống. Ảnh: Vi Bình.

Với vai trò là một thành phần của văn hóa, đồng thời là một trong những phương tiện chủ lực phổ biến các loại hình văn hóa đến toàn xã hội, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tham gia, hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Mỗi cơ quan báo chí phải là một cơ quan văn hóa, mỗi người làm báo phải luôn có ý thức nâng cao văn hóa của bản thân, đề cao thành tố văn hóa, tinh thần nhân văn và vì lợi ích quốc gia dân tộc trong sáng tạo, sáng tác các tác phẩm, góp phần gìn giữ, xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…

Ngày hội lớn của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh – Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Hội Báo toàn quốc 2023 với chủ đề “Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Văn hóa – Sáng tạo” là ngày hội lớn của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước, là hoạt động thiết thực của giới báo chí trong việc đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, mừng thành tựu của đất nước trong tiến trình đổi mới và các sự kiện lớn trong năm 2023.

'Báo chí cách mạng Việt Nam thực sự là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước' - Ảnh 4.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2023.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, Hội Báo toàn quốc 2023 tôn vinh những thành tựu to lớn và sự phát triển mạnh mẽ của Báo chí Cách mạng Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước; Tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân; góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung.

Ông Lê Quốc Minh cho biết, Hội Báo toàn quốc 2023 với tầm vóc và quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với nhiều hoạt động phong phú hơn, thu hút 87 gian trưng bày các ấn phẩm báo Xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và quý I năm 2023, với sự tham gia nhiệt tình của 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 60 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Cùng với đó là các gian trưng bày chuyên đề; hoạt động của các đơn vị đào tạo…

'Báo chí cách mạng Việt Nam thực sự là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước' - Ảnh 5.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc Hội Báo toàn quốc 2023.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Báo sẽ có nhiều hoạt động có ý nghĩa về chính trị, xã hội, nghề nghiệp cho hội viên, tạo điểm nhấn đặc sắc về hoạt động nghiệp vụ.

Trong khuôn khổ Hội Báo, Ban Tổ chức sẽ bình chọn và trao giải “Bìa báo Tết ấn tượng” dành cho ấn phẩm báo in, có bìa hình thức đẹp, có bản sắc; giải “Giao diện báo điện tử ấn tượng” dành cho Báo Điện tử dịp Tết Nguyên đán Quý Mão; giải “Chương trình phát thanh, truyền hình ấn tượng” dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão. Ngoài ra, còn có giải “Ấn tượng báo chí 2023” dành cho tập thể, cá nhân tổ chức sự kiện/hoạt động hấp dẫn, có dấu ấn trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc.

'Báo chí cách mạng Việt Nam thực sự là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước' - Ảnh 6.

Đông đảo bạn đọc tham quan gian trưng bày của Báo Sức khỏe và Đời sống – Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Ảnh: Vi Bình.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thông tin: “Trong 3 ngày (từ 17 đến 19/3/2023), Hội báo toàn quốc 2023 mang đến cho công chúng và các nhà báo, hội viên nhiều hoạt động nghiệp vụ, văn hóa phong phú có sức lôi cuốn, góp phần tăng thêm sự gắn bó giữa báo chí với công chúng, góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, đồng thời từng bước nâng cao hưởng thụ văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam như các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra”.

Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2023 với chủ đề 'Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Văn hóa – Sáng tạo'Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2023 với chủ đề “Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Văn hóa – Sáng tạo”

SKĐS – Sáng 17/3, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Báo toàn quốc 2023 đã chính thức khai mạc trọng thể. Hội Báo năm nay với chủ đề “Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Văn hóa – Sáng tạo” với nhiều hoạt động và quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *